Cycling to Serve | Rotary | Nederland
Nederlands  English  
 Pagina: Start » Wedstrijdreglement
ROTARY WORLD CYCLING
CHAMPIONSHIP
2008
Cycling to Serve
Cycling to Serve | Rotary | The Netherlands
FCS Race Regulations
for
Rotary Cycling World Championship by
RC- Mayenne (F)
WEDSTRIJDREGLEMENT 2008
Art. 1 De wedstrijd is voorbehouden aan actieve leden van Rotary International of Rotaract die lid zijn van de Fellowship Cycling to Serve. Bovendien mogen zij geen vergunning hebben van een bij de UCI, aangesloten organisatie als professional.
Art. 2 De deelnemers dienen te beschikken over een racefiets en geschikte
koerskledij.
Art. 3 Het inschrijfgeld bedraagt € 50,00 per deelnemer te betalen vóór de wedstrijd.
Art. 4 De wedstrijden worden gereden volgens leeftijdscategorieën:
1ste categorie : +65 jaar
:
geboren vóór 01/01/44
2de categorie : 55 tot 65 jaar
:
geboren tussen 01/01/44 & 31/12/53
3de categorie : 45 tot 55 jaar
:
geboren tussen 01/01/54 & 31/12/63
4de categorie : -45 jaar
:
geboren vanaf 01/01/64
Art. 5 De wedstrijd is rit in lijn en wordt individueel gestreden. Hulp onderling is niet
toegestaan.
Art. 6 De leiding van de wedstrijd is in handen van de koersdirecteur, aangesteld door
de Rotary Club Mayenne (F) . De leiding beslist soeverein over de veiligheid om
de regelmatigheid van het verloop te waarborgen.
Art. 7 Gedubbelde deelnemers mogen, zo de koersleiding het nodig acht, uit de wedstrijd genomen worden.
Art. 8 De deelnemers dienen zich te melden bij de controle, ten minste 1 uur vóór de
start en dienen een identiteitskaart en Rotarylidmaatschap te tonen.
Art. 9 Tenminste 80% van de inschrijvingsgelden worden als prijzen verdeeld onder de sociale fondsen van de Clubs waarvan de renners finishen bij de eerste 5 van hun race. Het bedrag beschikbaar voor prijzen wordt gelijkmatig verdeeld over de vier officiële race categorieën. De verdeelsleutel per categorie is als volgt:
1ste 30% 3de 20% 5de 10%
2de 25% 4de 15%    

De bedragen worden tijdens het WK weekend uitbetaald aan de sociale kas van de club.
Art. 10 Het dragen van een goedgekeurde valhelm verplicht.
Art. 11 De rugnummers worden gedragen ter hoogte van het zitvlak links.
Art. 12 De afgesloten evenement verzekering behelst enkel de wettelijk voorziene verplichting ter waarborg voor de burgerlijke aansprakelijkheid.
Art. 13 Het geven van premies door clubs en supporters is toegelaten.
De inleggelden voor deelname aan de wedstrijden worden als geldprijs uitgekeerd aan de winnaars ten bate van hun eigen Club Community Service.
Approved by FCS Board 2000
 Main items: Start - Bestuur - Wedstrijdreglement - Historie - Statuten - Nieuws - Over Cyclingtoserve.nl - Sitemap - Contact
Copyright © 2008 Cycling to Serve.nl